VASTUUTON SÄHKÖTUPAKAN KÄYTTÖ VOI JOHTAA JOPA PYSYVIIN KEUHKOVAURIOIHIN

Sähkötupakan suosio on kasvanut nopeaan tahtiin viime vuosien aikana.

Moni tupakoitsija on vaihtanut perinteisen tupakan sähkötupakkaan ja toiset taas käyttävät sitä apuna tupakoinnin lopettamisessa. Sähkötupakka on tavallista tupakkaa turvallisempi vaihtoehto, sillä se ei sisällä mm. tupakan palamistuotteena syntyviä myrkkyjä.

Sähkötupakka on kuitenkin viime aikoina liitetty USA:ssa leviävään keuhkosairauteen. Monien yhdysvaltalaisten nuorten tiedetään käyttäneen sähkötupakkaa mm. kannabiksen höyrystämisessä, vastoin tuoteohjeita ja sähkötupakan toimintaperiaatetta. Tämä on johtanut siihen, että nuoret ovat saaneet vakavia oireita, joiden vuoksi he ovat joutuneet jopa sairaalahoitoon.

Sähkötupakan käytössä tulisi aina käyttää vain niiden kanssa tarkoitettuja nesteitä, sillä laitetta ei ole tarkoitettu muihin tarkoituksiin. Öljypohjaiset aineet eivät poistu keuhkoista samoin kuin vesihöyry.

Jatkuvia uutisotsikoita

Yhdysvalloissa on viime aikoina uutisoitu sadoista tapauksista, joissa sähkötupakkaa polttaneet henkilöt ovat saaneet äkillisesti vakavia keuhko-oireita. Sairastuneet ovat joutuneet sairaalahoitoon, osa hengityskoneeseen saakka. Kuolemaan sairaus on johtanut kuuden sairastuneen kohdalla. Syyksi epäillään sähkötupakan väärinkäyttöä, kuten katukaupasta hankittujen kannabis- ja CBD-tuotteiden käyttöä sähkötupakoissa.

Taudin oireisiin kuuluvat mm. hengitysvaikeudet, rintakipu, kuume, yskä, oksentaminen ja ripuli. Tutkimukset ovat osoittaneet sähkötupakan väärinkäytön liittyvän sairauteen. Merkittäväksi tekijäksi on noussut sairastuneiden kannabiksen samanaikainen käyttö. 

Sairastuneita on ympäri Yhdysvaltoja ja he ovat pääosin nuoria ja nuoria aikuisia. Asiaa tutkitaan ja näyttää siltä, että suuri osa sairastuneista on käyttänyt epäpuhtaita tuotteita tai öljypohjaista THC:tä yhdessä sähkötupakan kanssa. Puhtaita nikotiininesteitä ja nikotiinittomia nesteitä käyttäneiden henkilöiden ei ole raportoitu sairastuneen keuhkotautiin. Muun muassa Britannian Terveysjärjestö PHE on tiedottanut sähkötupakan väärinkäytön vaaroista ja aihe puhuttaa maailmalla.

[Lähde: vapers.fi]

Keuhkotaudin aiheuttajaa selvitetään

Tiedetään, että sähkötupakan käyttö eli vapetus yhdistää sairastuneita. Pelkkä sähkötupakan käyttö kuitenkaan yksinään ole aiheuttanut sairastumisia, vaan tapauksiin on aina liittynyt myös muiden aineiden samanaikainen käyttö. Sairastuneiden haastatteluilla tutkijat ovat saaneet selville, että useimmissa tapauksissa potilaat olivat höyrystäneet kannibistuotteita ja tarkemmin vielä laittomilla markkinoilla liikkuvia kannabistuotteita.

Kannabis on laillistettu sekä Kanadassa, sekä yhdeksässä Yhdysvaltojen osavaltiossa. Tämä lisää osaltaan riskiä sairastua, sillä myös laittomat katumarkkinat ovat kasvaneet voimakkaasti. Kannabiksen suosion kasvu on lisännyt voimakkaasti laittomilla markkinoilla liikkuvien kannabistuotteiden määrää ja useista höyrystettävistä kannabisnäytteistä on löydetty E-vitamiinasetaattia, mikä ei öljyisenä aineena sovellu lainkaan hengitettäväksi. Öljyisten aineiden hengittäminen tavalla tai toisella saattaa aiheuttaa hengenvaarallista keuhkotulehdusta. 

.Riskihenkilöt

Riski sairastua kyseessä olevaan keuhkotautiin on kaikilla niillä henkilöillä, jotka käyttävät sähkötupakkaa joko nikotiinin, marihuanasta saatujen uutteiden tai hampun höyrystämiseen. Tiettyä ainetta ei vielä voida rajata muita suuremmaksi riskitekijäksi, sillä tutkimukset taudin aiheuttajasta ovat vielä kesken. Suositeltu linjaus on kuitenkin pysytellä puhtaissa nesteissä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sähkötupakan kanssa.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA varoittaa, että erityisen riskin alla ovat ne henkilöt, jotka höyrystävät THC:tä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että suuri osa sairastuneita ovat käyttäneet kyseistä psykoaktiivista ainesosaa. FDA myös kehottaa kuluttajia pitäytymään yleisessä myynnissä olevissa sähkösavukenesteissä sekä välttämään höyrystettäviä kannabistuotteita ja tuotteiden muokkaamista kotikonstein. 

Tutkimuksissa on selvinnyt myös, että käytettyjen ainesosien joukossa esiintyy myös E-vitamiiniasetaattia. Kyseessä on öljypohjainen aine, joka ei sovellu hengitettäväksi. Öljypohjaisten ainesosien hengittäminen voi nimittäin johtaa keuhkotulehdukseen. Tästä syystä sähkötupakkavalmistajat eivät lisää öljypohjaisia ainesosia tuotteisiinsa. Sähkötupakan tarkoituksena on olla tavanomaista tupakkaa myrkyttömämpi ja turvallisempi vaihtoehto.

E-vitamiiniasetaattia on löytynyt useista lailllisesti ja laittomasti Yhdysvalloissa myytävistä kannabistuotteista. Kyseistä ainetta lisätään nesteisiin usein siitä syystä, että aine näyttäisi käyttäjän silmissä paksummalta, vaikka aineen THC-pitoisuutta olisikin vähennetty. Valmistajat ovat keuhkosairauskohun aikana vetäneet useita E-vitamiiniasetaattia sisältäviä tuotteita myynnistä.

Tähän mennessä yhdenkään sairauskohtauksista ei ole vahvistettu aiheutuneen yleisessä myynnissä olevista nikotiininesteistä tai sähkösavukekäyttöön tarkoitetuista nikotiinittomista makunesteistä.

 

[Lähteet: nytimes.com, vapers.fi]

Sairaustapaus johti syytteeseen

Illinoisista kotoisin oleva 18-vuotias Adam Hergenreder haastoi sähkötupakkaa valmistavan Juul-yhtiön oikeuteen sairastuttuaan keuhkotautiin käytettyään yhtiön sähkötupakkaa yli 18 kuukauden ajan. Oireet alkoivat pahoinvoinnilla ja hengitysvaikeuksilla ja etenivät kylmänväristyksiin ja oksenteluun. Kun hän viimein kävi lääkärillä elokuussa 2019, oli keuhkoissa havaittavissa jo merkittävää vahinkoa. Vauriot olivat niin merkittävät, että oli onni, ettei hän odottanut lääkäriin menoa yhtään pidempään. Lääkärin mukaan Hergenrederin hengittäminen olisi vaikeutunut seuraavien parin päivän aikana niin, että hän olisi voinut menehtyä. Hergenrederin keuhkoihin tulee jäämään pysyvät vauriot. Nuori itse kuvailee keuhkojaan 70-vuotiaan keuhkoiksi.

Hergenreder kertoi CNN:lle aloittaneensa käyttämään sähkötupakkaa sen vuoksi, että muutkin käyttivät sellaista. Hän ei ollut vapettamista aloittaessaan tietoinen sen tuomista mahdollisista terveydellisisistä vaaroista. Hän ehti käyttämään sähkötupakkaa puolentoista vuoden ajan, käyttäen sähkötupakan omia nesteitä ja siirtyen lopulta käyttämään THC:tä, joka on kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen ainesosa. Jälkimmäistä hän hankki kadulta huumevälittäjältä. Kyseessä on siis jälleen tapaus, jossa henkilö on käyttänyt THC:tä sähkötupakan kanssa.

Juul-yhtiötä kohtaan nostetussa syytteessä mainitaan yhtiön mainostaneen sähkötupakkaa epäsuorasti lapsille. Yhtiö olisi palkannut erityisesti runsaasti seuraajia omaavia sosiaalisen median käyttäjiä mainostamaan tuotteitaan ja näin ollen kohderyhmään olisi kuulunut lapsia ja nuoria. Juulin tuotteiden mainostus tapahtui Instagramissa ja Twitterissä.

Asiasta syytetään myös tupakkatuotteita alaikäiselle myynyttä huoltoasemaa. Syytteen mukaan Illinoisissa sijaitseva huoltoasema oli säännöllisesti myynyt Hergenrederille Juul-yhtiön nikotiinituotteita tämän ollessa alle 18-vuotias. Syytteessä olennaisena pidetään seikkaa, ettei Hergenreder voinut välttyä tulevansa riippuvaiseksi tällaisista tuotteista.

Kevin Burnsin, Juulin toimitusjohtajan, kanta sähkötupakan käytöstä on yksinkertainen: hän ei suosittele sähkötupakkaa kenellekään, jolla ei ole aiempaa kokemusta nikotiinituotteista. Sähkötupakka sopii ainoastaan henkilöille, jotka ovat jo muutenkin käyttäneet nikotiinituotteita.

[Lähde: Independent]

Kun henkilö sairastuu

Henkilön saadessa keuhkotaudin oireita tulee terveydenhuollon henkilöstön kysyä häneltä mahdollisen sähkötupakan käytöstä. Mikäli henkilö on käyttänyt sähkötupakkaa, tulee selvittää, onko käyttö ollut asianmukaista. Henkilöltä tulee selvittää, onko hän käyttänyt yleisesti saatavilla olevia laitteita vai jotain muuta. Ovatko käytetyt nesteet virallisia, sähkötupakan kanssa tarkoitettuja ja onko käytössä ollut uusi laite vaiko käytetty. Lisäksi on tärkeää tietää, onko sähkötupakkaa käytetty jonkin muun aineen, kuten THC:n, hengittämiseen. Kaikki nämä auttavat terveydenhuollon ammattilaisia arvioimaan potilaan tilan ja selvittämään taudinaiheuttajan.

Yhdysvaltain kansanterveysorganisaatio CDC:n mukaan terveydenhuollon henkilöstön tulee raportoida todetuista sähkötupakan väärinkäyttöön oletettavasti liittyvistä keuhkotaudeista.

[Lähde: emergency.cdc.gov]

Turvallinen käyttö

Sähkötupakan pääasiallinen tarkoitus on olla tupakkaa kaikin puolin parempi vaihtoehto. Sitä voidaan käyttää myös tupakoinnin lopettamiskeinona. Sähkötupakka toimii apuna niin nikotiiniriippuvaiselle kuin tapatupakoitsijallekin. Moni on saanut siitä avun tupakan lopettamisessa.

Britannian Terveysjärjestö PHE on korostanut, että kaikki Britannian sähkötupakat noudattavat tiukkoja turvallisuuskriteerejä. Järjestö korostaa myös, että ihmisten tulisi aina käyttää säännösten mukaisia nikotiininesteitä kotitekoisten nesteiden sijaan. Nesteisiin ei myöskään saisi lisätä omia ainesosia. Tämä takaa turvallisen käytön, sillä tarkoituksen vastainen käyttö voi vaarantaa henkilön terveyden.

PHE toteaa syyskuun Twitter-julkaisussaan, ettei vapetus ole täysin riskitön vaihtoehto, mutta se on silti tupakkaa turvallisempi. Siitä puuttuu tupakan sisältämät ja palamistuotteena syntyvät myrkyt, jotka ovat terveydelle erittäin haitallisia. Siksi sähkötupakkaa suositellaan aina tupakointia terveellisempänä vaihtoehtona – oikein käytettynä.

Oikeanlainen käyttö edellyttää, että käyttäjällä on käytössään virallinen, kaupasta saatava sähkötupakka. Lisäksi siinä käytettyjen nesteiden tulee olla oikeita eikä omia sekoituksia saisi tehdä. Kuluttajan tulisi olla tietoinen nesteen sisältämistä ainesosista, sillä tuntemattomat ainesosat ovat jo riski itsessään. Tästä syystä sähkötupakka ja kaikki sen tarvikkeet tulisi hankkia viralliselta jälleenmyyjältä. Näin vältetään turhat riskit sairastua sähkötupakan väärinkäytöstä johtuviin sairauksiin.

[Lähde: Public Health England – Twitter]

Yhteenveto

Vaikka uutisoinnissa on vahvasti nostettu esiin sähkötupakan vaarallisuus, tähänastiset selvittelyt osoittaa selvästi, että akuutit sairaustapaukset kohdistuu maantieteellisesti yksinomaan yhdysvaltoihin ja kannabismyönteisille alueille. Maailmalla sähkötupakoita on käytetty vuosien ajan miljoonien käyttäjien toimesta, eikä vastaavia raportointeja akuuteista sairaustumista ole tehty. 

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA kehoittaa myös välttämään höyrysteltäviä kannibistuotteita ja suosittelee kuluttajia käyttämään vain luotettavista lähteistä hankittuja, nimenomaan höyrystettäväksi soveltuvia nesteitä. Tämä kehoitus myös osaltaan kertoo, että kyseessä ei riskitekijänä ole varsinaisesti sähkötupakka vaan laittomilla markkinoilla liikkuvat höyryttelykäyttöön sopimattomat kannabistuotteet ja muut kotitekoisesti muokatut nesteet.  

Sairastumiset näyttävät vahvasti olevan sidoksissa siihen, mitä nämä ihmiset höyryttelevät ja Yhdysvalloissa uutisointi on ollut huomattavasti monipuolisempaa, ja sairastumisten kytkeytyminen pääasiassa laittomiin huumeisiin noussut esiin aivan toisella tavalla kuin suomalaisuutisoinnissa.

Sähkötupakka on lähtökohtaisesti tarkoitettu tupakasta vieroittumisen avuksi ja siihen on ihan omat toimiviksi testatut nesteensä. Kaikenlainen sähkötupakan modifiointi, omien ainesosien lisääminen tai kannabistuotteiden höyryttely saattaa aiheuttaa terveydelle vaarallisia tilanteita.

Lääkekannabikselle, joka suomessakin on laillinen reseptilääke, löytyy ihan omat toimivat laitteensa, jotka on suunniteltu nimenomaisesti kannabiksen käyttämiseen. Sähkötupakkaa ei tule missään tapauksessa millään tavalla käyttää näiden tuotteiden kanssa

 

Lähteet:

 

https://vapers.fi/2019/09/yhdysvaltojen-sahkosavukkeisiin-liitetyt-sairastapaukset-suomalaisasiantuntijoilta-ei-vielakaan-selvaa-varoitusta-tarkeimmista-riskitekijoista/

 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/vaping-teenager-sues-juul-e-cigarettes-lung-damage-adam-hergenreder-a9105211.html

 

https://emergency.cdc.gov/newsletters/coca/081619.htm

 

https://www.nytimes.com/2019/09/07/health/vaping-lung-illness.html

 

https://www.washingtonpost.com/health/2019/09/05/contaminant-found-vaping-products-linked-deadly-lung-illnesses-state-federal-labs-show/?noredirect=on

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *